محصولات ویژه
ترکیب های شوبین
ترکیب پنجاه پنجاه شوبین
ترکیب سنترو
22,000تومان183,000تومان
قهوه سالیره
قهوه سالیره
17,000تومان660,000تومان
قهوه شوبین
17,000تومان660,000تومان
ترکیب های شوبین
قهوه ترک مدیوم متوسط
قهوه ترک مدیوم شوبین
16,000تومان150,000تومان
قهوه ترک روشن
قهوه ترک روشن شوبین
16,000تومان150,000تومان
ترکیب پنجاه پنجاه شوبین
ترکیب سنترو
22,000تومان183,000تومان
قهوه سالیره
قهوه سالیره
17,000تومان660,000تومان
قهوه شوبین
17,000تومان660,000تومان
میکس کافئین
28,000تومان265,000تومان
قهوه ساز
کمکس قهوه 6 کاپ
ناموجود
کمکس 6 کاپ مدل وودِن نِک
239,000تومان
مینی پرسو سفری
ناموجود
اسپرسوساز MiniPresso مدل NS
1,489,000تومان
قهوه جوش ترک
ناموجود
قهوه جوش ترک مدل wh
85,000تومان
موکاپات 6 نفر
ناموجود
قهوه ساز جنوا مدل AQ 2 Cups
199,000تومان
قهوه جوش جنوا طرح Real Madrid 3c||
ناموجود
قهوه جوش جنوا طرح Real Madrid 3c
113,000تومان