محصولات ویژه
ترکیب های شوبین
ترکیب پنجاه پنجاه شوبین
ترکیب سنترو
24,000تومان957,000تومان
قهوه سالیره
قهوه سالیره
19,000تومان726,000تومان
قهوه شوبین
19,000تومان726,000تومان
ترکیب های شوبین
قهوه ترک مدیوم متوسط
قهوه ترک مدیوم شوبین
18,000تومان165,000تومان
قهوه ترک روشن
قهوه ترک روشن شوبین
18,000تومان165,000تومان
ترکیب پنجاه پنجاه شوبین
ترکیب سنترو
24,000تومان957,000تومان
قهوه سالیره
قهوه سالیره
19,000تومان726,000تومان
قهوه شوبین
19,000تومان726,000تومان
میکس کافئین
31,000تومان1,320,000تومان
قهوه ساز
موکاپات 6 نفر
ناموجود
قهوه ساز جنوا مدل AQ 2 Cups
199,000تومان
قهوه جوش ترک
ناموجود
قهوه جوش ترک مدل wh
85,000تومان
قهوه جوش جنوا طرح Real Madrid 3c||
ناموجود
قهوه جوش جنوا مدل Real Madrid
102,000تومان
کمکس قهوه 6 کاپ
ناموجود
کمکس 6 کاپ مدل وودِن نِک
239,000تومان
قهوه جوش جنوا طرح Real Madrid 3c||
ناموجود
قهوه جوش جنوا طرح Real Madrid 3c
113,000تومان
قهوه جوش جنوا
ناموجود
قهوه ساز جنوا مدل IDR3c
113,000تومان