محصولات ویژه
ترکیب های شوبین
ترکیب پنجاه پنجاه شوبین
ترکیب سنترو
26,000تومان769,000تومان
قهوه سالیره
قهوه سالیره
20,000تومان735,000تومان
قهوه شوبین
22,000تومان810,000تومان
ترکیب های شوبین
قهوه ترک مدیوم متوسط
قهوه ترک مدیوم شوبین
18,000تومان165,000تومان
قهوه ترک روشن
قهوه ترک روشن شوبین
18,000تومان165,000تومان
ترکیب پنجاه پنجاه شوبین
ترکیب سنترو
26,000تومان769,000تومان
قهوه سالیره
قهوه سالیره
20,000تومان735,000تومان
قهوه شوبین
22,000تومان810,000تومان
میکس کافئین
23,000تومان862,000تومان
قهوه ساز
ناموجود
قهوه ساز جنوا طرح Lamborghini 2c
208,000تومان
مینی پرسو سفری
ناموجود
اسپرسوساز MiniPresso مدل NS
1,389,000تومان
قهوه جوش جنوا
ناموجود
قهوه جوش جنوا مدل KPS3
113,000تومان
موکاپات coffee express
موکاپات coffee express
185,000تومان210,000تومان
قهوه ساز